Kontakta oss direkt: 021-475 08 00info@arosfjarrgods.se
Transportlösningar av högsta kvallitet och flexibilitet

Miljö- och kvalitetspolicy

Miljöpolicy


Aros Fjärrgods AB är ett serviceföretag inom transportbranschen som arbetar aktivt med miljöförbättrande åtgärder för att minska den miljöpåverkan som transporterna utgör.
​​​​​​​
Med utgångspunkt från företagets egna resurser och ambitioner ska vi arbeta för att:
  • Marknaden skall erbjudas transporter med så liten miljöpåverkan som möjligt.
  • Reducera drivmedelsförbrukningen i förhållande till utfört transportarbete.
  • Följa aktuella lagar samt föreskrifter i tillämplig miljölagstiftning och övriga krav som
  • företaget berörs av.
  • Att inom ramen för företagets miljöledningssystem uppnå de fastställda miljömålen.

Kvalitetspolicy

​​​​​​​
Aros Fjärrgods AB är ett serviceföretag inom transportbranschen som på ett professionellt sätt ska utföra transporter som motsvarar kundens förväntningar.

Därför ska arbetet bedrivas enligt följande:
  • Marknaden skall erbjudas säkra och kostnadseffektiva transportlösningar.
  • Vi ska uppfylla de lagar och regler som rör verksamheten.
  • Våra tjänster ska generera högsta möjliga kundnytta.
  • Arbetet fokuseras på konkreta kvalitetsförbättringar i verksamheten.